HOT

    TRUNG TÂM YÊN ĐỊNH – THANH HÓA KHAI TRƯƠNG THÁNG 12 tuyển dụng

    Thanh Hoá
    Bán Hàng

      I.                   QUẢN LÝ SÀN: 2 người II.                KẾ TOÁN BÁN HÀNG: 3 người III.             NHÂN VIÊN BÁN HÀNG: 15